"Også i dag opplevde jeg noe som jeg håper å kunne forstå om noen dager."

- Det Perfekte Menneske (1967)
"Jeg blir nødt til å straffe deg på en eller annen måte..."

- Lars von Trier i De Fem Benspænd (2003)